foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Lê Minh Toàn.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật, năm: 2023. Mô tả: 499 trang, 21cm. Số định danh: 340.0711/ T406. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Trình bày những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật. Giới thiệu một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật Hành chính, Luật Hình sự, tố tụng hình sự, Luật Dân sự và Tố tụng dân sự, Luật Lao động và Bảo hiểm xã hội, pháp luật kinh doanh...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn