foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Lê Văn An, Ths. Hồ Duy Bính, ..

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam. Năm XB: 2011.

Mô tả: 191Tr, kích thước: 19x27cm. Số định danh: 610.73 Qu105L. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Tài liệu gồm các bài giảng của chuyên ngành quản lý điều dưỡng: tổ chức ngành điều dưỡng, các mô hình phân công chăm sóc, vai trò và nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng bệnh viện, điều dưỡng trưởng khoa..


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn