foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Đức Minh; PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597066/ M312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu quy định của pháp luật về xử phạt VPHC đối với hành vi mua bán, vận chuyển gỗ trái phép và thực tiễn áp dụng pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước, rút ra những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử phạt VPHC về mua bán, vận chuyển gỗ trái phép trong thời gian tới.

 

Tác giả: Phan Văn Bình; PGS. TS. Phan Nhật Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.5970667/ B312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng nói chung, tổ chức hoạt động thanh tra xây dựng ở tỉnh Trà Vinh nói riêng, đánh giá đúng đắn thực trạng về thanh tra xây dựng ở tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua, chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế trong tổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Huỳnh Uyển Nhi; PGS. TS. Võ Trí Hảo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597094/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, thực trạng công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy tắc giao thông đường bộ tại tỉnh Trà Vinh, thông qua đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

 

Tác giả: Bùi Xuân Thắng; PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597066/ Th116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát, làm rõ thực trạng hoạt động xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Phước, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

 

Tác giả: Huỳnh Thanh Bình; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.5970277/ B312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài luận văn khảo sát thực trạng hoạt động quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác cai nghiện ma túy từ thực tiễn tỉnh Trà Vinh trong những năm gần đây, nhằm làm rõ vai trò, ý nghĩa, đặc điểm của công tác cai nghiện ma tuý; làm sáng tỏ những ưu điểm, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế trong quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác cai nghiện ma tuý. Từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.