foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Đức Cường; TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59706/ C561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích đề tài là tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp điện, đồng thời phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật và thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp điện. Trên cơ sở đó, đề tài chỉ ra những bất cập, hạn chế, những vấn đề còn tồn đọng và đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp điện, góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp điện.

 

Tác giả: Đỗ Văn Quyết; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597066/ Qu605. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đánh giá đúng thực trạng nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát với việc bảo vệ quyền con người trong tố tụng hành chính theo pháp luật tố tụng hành chính Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Phước, từ đó đưa ra những phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát với việc bảo vệ quyền con người trong TTHC trong thời gian tới tại tỉnh Bình Phước.

 

Tác giả: Nguyễn Công Thắng; TS. Lương Văn Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 105Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59703/ Th116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ lý luận và đánh giá thực trạng về công tác giáo dục pháp luật cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù ở các TG trong những năm qua. Luận văn đề xuất những quan điểm và các giải pháp GDPL cho phạm nhân SCHXAPT ở các trại giam góp phần bảo đảm quyền con người và tạo điều kiện tốt cho phạm nhân SCHXAPT tái hòa nhập cộng đồng thành người công dân lương thiện, có ích cho xã hội, không tái phạm tội.

 

Tác giả: Trần Văn Lượng; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ L561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân trong tiến trình cải cách tư pháp, nhằm xây dựng hệ thống tòa án trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án.

 

Tác giả: Nguyễn Thành Hiếu; TS. Lương Văn Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597085/ H309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng bảo đảm quyền con người của phạm nhân tại các trại giam khu vực miền Đông Nam bộ, tác giả đề xuất một số giải pháp tăng cường bảo đảm quyền con người của phạm nhân trong thi hành án phạt tù tại các trại giam khu vực miền Đông Nam bộ.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.