foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Quốc Dũng; TS. Cao Vũ Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.59709/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

: Mục đích nghiên cứu của đề tài là tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm của người điều khiển xe ô tô vi phạm giao thông, đồng thời phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật và thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm của người điều khiển xe ô tô vi phạm giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trên cơ sở đó, đề tài chỉ ra những bất cập, hạn chế, những vấn đề còn tồn đọng và đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm của người điều khiển xe ô tô vi phạm giao thông, góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm của người điều khiển xe ô tô vi phạm giao thông.

 

Tác giả: Lê Thu Huệ; TS. Nguyễn Thị Cẩm Hồng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59706/ H507. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đặc biệt này cũng như công tác thi hành pháp luật trên thực tế.

 

Tác giả: Nông Quang Chung; TS. Nguyễn Thị Cẩm Hồng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59705/ Ch513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về biện pháp cưỡng chế hành chính đặc biệt nàycũng như công tác thi hành pháp luật trên thực tế.

 

Tác giả: Phan Thị Bửu Trân; TS. Nguyễn Thị Cẩm Hồng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597066/ Tr121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đặc biệt nàycũng như công tác thi hành pháp luật trên thực tế.

 

Tác giả: Võ Thị Dung; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 112Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ vị trí, vai trò, quy định của Đảng, Nhà nước và pháp luật, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức tại VKSND tỉnh Bình Phước nói riêng, đề xuất các đinh hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại VKSND tỉnh Bình Phước.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.