foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Chí Lân; TS. Cao Vũ Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597/ L121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu cơ sở lý luận và pháp lý về tổ chức và hoạt động cơ sở lý luận và pháp lý về tổ chức và hoạt động của công an xã, phân tích thực trạng về tổ chức và hoạt động của công an xã từ thực trạng tỉnh Bình Phước. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của công an xã, góp phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của công an xã.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Bạch Mai; PGS. TS. Phan Nhật Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.4/ M103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở pháp lý, lý luận QLNN về BHXH, đề tài nghiên cứu thực trạng công tác QLNN về BHXH, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế của hoạt động này trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về BHXH trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Vũ Văn Tiến; PGS. TS. Võ Trí Hảo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597075/ T305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu, quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có liên quan đến việc đảm bảo nhân quyền trong hoạt động tư pháp; nghiên cứu thực tiễn việc đảm bảo quyền con người của người đang chấp hành án (phạm nhân) ở các Trại giam trên địa bàn tỉnh Bình Dương; so sánh, đối chiếu những vấn đề lý luận, pháp lý với thực tiễn công tác bảo đảm quyền của người chấp hành án. Từ đó đề xuất giải pháp, đưa ra kiến nghị nhằm đảm bảo hơn nữa quyền của những người đang phải chấp hành án phạt tù; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về giam giữ, giáo dục người chấp hành án nói chung và người đang chấp hành án tại các Trại giam trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng.

 

Tác giả: Huỳnh Tấn Thành; PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59704675/ Th107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác quản lý nhà nước của UBND tỉnh về khai thác rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bình Phước, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

 

Tác giả: Thạch Kim Hùng; PGS. TS. Phan Nhật Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597013/ H513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là chỉ ra cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc tiếp tục hoàn thiện hoạt động QLNN về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Từ đó, tìm ra những giải pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện cơ chế này.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.