foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Mai Hương; PGS. TS. Võ Trí Hảo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59702/ H561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứu hệ thống hoá các vấn đề lý luận pháp lý về quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội; đánh giá thực tiễn vấn đề trên địa bàn tỉnh Bình Phước và đề xuất các giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

 

Tác giả: Dương Văn Mạnh; TS. Cao Vũ Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597082/ M107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

Tác giả: Trương Thị Ngọc Anh; TS. Thái Thị Tuyết Dung (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ A107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ các vấn đề lý luận, các quy định của pháp luật và phân tích thực đánh giá trạng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với người lao động nước ngoài, đồng thời đưa ra các giải pháp, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của UBND cấp tỉnh đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay

 

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Tâm; TS. Thái Thị Tuyết Dung (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707/ T120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

 

Tác giả: Huỳnh Thị Hằng Nga; TS. Nguyễn Thị Thương Huyền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597082/ Ng100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn quản lý nhà nước về quảng cáo ở nước ta hiện nay nói chung và tại tỉnh Trà Vinh nói riêng, luận văn chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo. Qua đó kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này một cách thiết thực.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.