foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Hoàng Nam; TS. Thái Thị Tuyết Dung (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597/ N104. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đề tài để làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện - từ thực tiễn của tỉnh Trà Vinh, làm cơ sở cho việc đánh giá thực trạng và thực tiễn thực hiện pháp luật, đề ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Vân; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.597092/ V121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ cơ sở lý luận và pháp lý về Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lưu trữ - Thực tiễn tại tỉnh Trà Vinh; nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước đối với công tác lưu trữ tại tỉnh Trà Vinh; đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với công tác lưu trữ tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lý Nhâm Tuất; TS. Cao Vũ Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597068/ T504. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật công chức. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xử lý kỷ luật công chức. Tổ chức, cá nhân người đứng đầu thực hiện xử lý kỷ luật đối với công chức có dấu hiệu vi phạm.

 

Tác giả: Lê Thanh Hảo; PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hợp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597082/ H108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn xử phạt hành chính đối với người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật về cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

Tác giả: Huỳnh Quốc Tồn; PGS. TS. Võ Trí Hảo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597066/ T454. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của luận văn là làm sáng tỏ cơ sở pháp lý và thực tiễn của việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác cát trái phép, chủ yếu là Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.