foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nông Quang Chung; TS. Nguyễn Thị Cẩm Hồng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59705/ Ch513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về biện pháp cưỡng chế hành chính đặc biệt nàycũng như công tác thi hành pháp luật trên thực tế.

 

Tác giả: Phan Thị Bửu Trân; TS. Nguyễn Thị Cẩm Hồng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597066/ Tr121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đặc biệt nàycũng như công tác thi hành pháp luật trên thực tế.

 

Tác giả: Võ Thị Dung; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 112Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ vị trí, vai trò, quy định của Đảng, Nhà nước và pháp luật, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức tại VKSND tỉnh Bình Phước nói riêng, đề xuất các đinh hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại VKSND tỉnh Bình Phước.

 

Tác giả: Phạm Chí Lân; TS. Cao Vũ Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597/ L121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu cơ sở lý luận và pháp lý về tổ chức và hoạt động cơ sở lý luận và pháp lý về tổ chức và hoạt động của công an xã, phân tích thực trạng về tổ chức và hoạt động của công an xã từ thực trạng tỉnh Bình Phước. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của công an xã, góp phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của công an xã.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Bạch Mai; PGS. TS. Phan Nhật Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.4/ M103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở pháp lý, lý luận QLNN về BHXH, đề tài nghiên cứu thực trạng công tác QLNN về BHXH, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế của hoạt động này trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về BHXH trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.