foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Hoàng Nam; TS. Thái Thị Tuyết Dung (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597/ N104. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đề tài để làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện - từ thực tiễn của tỉnh Trà Vinh, làm cơ sở cho việc đánh giá thực trạng và thực tiễn thực hiện pháp luật, đề ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.