foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Kim Ảnh; PGS. TS. Phan Nhât Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.597096/ A107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu về cả lý luận lẫn thực trạng quản lý nhà nước về tôn giáo, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm góp phần xác định những bất cập, thiếu sót trong công tác quản lý lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất những giải pháp để hoàn thiện quản lý nhà nước về tôn giáo ở Trà Vinh nói riêng và trên cả nước ta nói chung .

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.