foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Văn An; TS. Nguyễn Thị Thương Huyền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59706/ A105. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ các vấn đề lý luận và quy định của pháp luật tố tụng hành chính về phiên tòa sơ thẩm VAHC. Trên cơ sở đó, đánh giá về các quy định và việc áp dụng các quy định trên trong thực tiễn xét xử tại các phiên tòa xét xử sơ thẩm VAHC cụ thể và rút ra những hạn chế, vướng mắc đồng thời nêu lên một số giải pháp khắc phục, từ đó góp phần xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện, nâng cao chất lượng phiên tòa sơ thẩm trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.