foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Văn Phú Vinh; TS. Nguyễn Thị Thương Huyền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59706/ V312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nhằm làm rõ cơ sở lý luận về khởi kiện vụ án hành chính; phân tích, đánh giá các quy định pháp luật tố tụng hành chính Việt Nam về khởi kiện vụ án hành chính; đánh giá thực tiễn khởi kiện vụ án hành chính ở Việt Nam; đưa các các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả khởi kiện vụ án hành chính ở Việt Nam.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.