foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Thị Ngọc Anh; TS. Thái Thị Tuyết Dung (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ A107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ các vấn đề lý luận, các quy định của pháp luật và phân tích thực đánh giá trạng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với người lao động nước ngoài, đồng thời đưa ra các giải pháp, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của UBND cấp tỉnh đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.