foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thanh Tuyền; TS. Đồng Việt Phương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597/ T527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn tập trung nghiên cứu lý luận về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tại tỉnh Long An và thực tiễn tổ chức và hoạt động của Trung tâm tại tỉnh Long An, đề xuất những giải pháp khoa học phù hợp với thực tiễn khách quan, khả thi về hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công được thực hiện tại cấp tỉnh, hướng đến mục tiêu cải cách hành chính trong những giai đoạn tiếp theo.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn