foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Văn Hòa; TS. Phạm Quang Huy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59706/ H401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm rõ một số vấn đề lý luận về xét xử sơ thẩm các vụ án hành chính của Tòa án trong tố tụng hành chính, tìm hiểu quy định này đặt trong lịch sử Luật Tố tụng hành chính Việt Nam; đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về xét xử sơ thẩm vụ án hành chính của TAND cấp tỉnh – Từ thực tiễn tỉnh Bình Phước. Làm rõ những điểm hạn chế, thiếu sót, những quy định phù hợp, chưa phù hợp của pháp luật trong quy định về xét xử sơ thẩm vụ án hành chính của Tòa án, phân tích những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn áp dụng quy định đó.Từ đó đề ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật về xét xử sơ thẩm vụ án hành chính của TAND.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.