foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Biện Anh Huy; PGS. TS. Võ Trí Hảo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597066/ H522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật tố tụng hành chính về chứng cứ. Trên cơ sở đó, đánh giá về các quy định và việc áp dụng các quy định trên trong thực tiễn và rút ra những hạn chế, vướng mắc đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục, từ đó góp phần hoàn thiện pháp luật về chứng cứ trong tố tụng hành chính.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.