foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Ngọc Tuân; PGS. TS. Phan Nhât Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ T502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn việc thực hiện quyền của người tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường thực hiện quyền của người tố cáo tại tỉnh Bình Thuận hiện nay, góp phần bảo đảm quyền công dân, quyền con người, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.