foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Hùng; TS. Nguyễn Thị Cẩm Hồng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597/ H513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng để đánh giá chất lượng và thực trạng của hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn