foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Hồng Lĩnh; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nhằm mục đích nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện cơ sở lý luận, thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự; Luận văn đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hiệu quả về hoạt động thi hành án dân sự.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn