foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Bình; TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.5970328292/ B312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của Luận văn thạc sĩ là tìm ra được những giải pháp bảo đảm thực hiện có hiệu quả hoạt động phổ biến pháp luật về bạo lực gia đình cho phụ nữ từ thực tiễn tỉnh Phú Yên.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn