foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đinh Hùng Nhạn; PGS. TS. Phan Trung Hiền (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597/ Nh105. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở lý luận, pháp lý, thực trạng quản lý nhà nước về các hoạt động khuyến công của Uỷ ban nhân dân tỉnh từ thực tiễn tại tỉnh Bến Tre từ đó đưa ra các phương hướng và kiến nghị giải pháp nhằm giúp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn