foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Minh Tú; TS. Trần Kim Liễu (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ T500. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu những cơ sở lý luận về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân; phân tích, đánh giá quy định pháp luật, chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quy định và thực tiễn thi hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân; chỉ rõ những nguyên nhân của thực trạng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; đề xuất những giải pháp hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn