foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh Thư; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59709/ Th550. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu, tìm hiểu quy định pháp luật và thực trạng tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn