foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thanh Trang; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597085/ Tr106. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là dựa trên kiến thức lý luận để nghiên cứu các vấn đề về quản lý của Ủy ban nhân dân phường về hộ tịch; Từ thực tiễn nhằm đánh giá thực trạng nêu những kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế về quản lý hộ tịch hiện nay của các phường trên địa bàn quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, luận văn hướng tới việc đề xuất những giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước về hộ tịch trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn