foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Ly; TS. Nguyễn Thị Thương Huyền (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.5970684/ L600. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ những vấn đề lý luận, pháp lý về khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật viên chức; đánh giá thực trạng khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật viên chức, chỉ ra những nguyên nhân phát sinh khiếu nại và những hạn chế trong giải quyết khiếu nại, từ đó kiến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả về khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật viên chức.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn