foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Chi; TS. Lê Thị Hồng Nhung (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59709/ Ch300. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá toàn diện các quy định của pháp luật cũng như thực tiễn tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân xã nhằm đưa ra các phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân xã nói chung và tổ chức hoạt động của Ủy ban nhân dân xã tại tỉnh Bình Thuận nói riêng.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn