foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Trường Huyến; TS. Dương Hoán (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59704675/ H527. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những vấn đề về lý luận, cũng như tìm hiểu những quy định của pháp luật, song hành với việc đánh giá thực trạng ở địa phương, từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn