foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Bùi Minh Tú; TS. Nguyễn Thị Thiện Trí (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597076/ T500. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện về Chăn nuôi từ thực tiễn tỉnh Bến Tre. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trên thực tế.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn