foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Diệu Hiền; TS. Lê Thị Hồng Nhung (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59706/ H305. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích để làm rõ những vấn đề lý luận về đình chỉ giải quyết vụ án hành chính - được xem là nguyên tắc có nhiều điểm mới so với Luật Tố tụng hành chính năm 2015, nội dung pháp luật liên quan đến việc đình chỉ giải quyết vụ án hành chính; đồng thời, thông qua thực tiễn áp dụng trong quá trình công tác tại Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau để tìm ra những vướng mắc, bất cập còn tồn tại trong việc đình chỉ giải quyết vụ án hành chính. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật cũng như kiến nghị một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định pháp luật về đình chỉ giải quyết vụ án hành chính, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết án của Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn