foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Văn Ngưỡn, PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Ng560. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tác giả tập trung tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích một cách có hệ thống những vấn đề mang tính lý luận về Tội tổ chức đánh bạc. Bên cạnh đó, tác giả còn tìm hiểu và đánh giá thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật hình sự khi xử lý người có hành vi phạm Tội tổ chức đánh bạc. Đồng thời, thông qua việc đối chiếu, so sánh giữa lý luận và thực tiễn, tác giả đề xuất một số kiến nghị về hoàn thiện quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả xử lý Tội tổ chức đánh bạc.

 

Tác giả: Võ Nhựt Linh, TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài phân tích làm rõ những vấn đề lý luận, các quy định của Luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành về áp dụng thủ tục rút gọn và thực tiễn áp dụng. Qua đó nêu lên những hạn chế, bất cập, vướng mắc, tồn tại và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong thực tiễn. Bên cạnh đó giúp các cơ quan áp dụng pháp luật trong việc nhận thức đúng đắn và toàn diện khi giải quyết những vụ án trên thực tế.

 

Tác giả: Huỳnh Thị Thanh Thúy, PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu của đề tài là làm rõ được những vấn đề lý luận cũng như làm rõ nội dung, ý nghĩa các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Qua đó nêu lên những hạn chế, bất cập, vướng mắc, tồn tại và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong thực tiễn bên cạnh đó giúp các cơ quan áp dụng pháp luật trong việc nhận thức đúng đắn và toàn diện khi xử lý các vụ án liên quan đến các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

 

Tác giả: Phan Thị Cẩm Nang, PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ N106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nhằm đưa ra những kiến nghị để góp phần hoàn thiện pháp luật hình sự và những biện pháp để nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đối với Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

 

Tác giả: Phùng Thị Cẩm Nguyên; TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.59705042/ Ng527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích lý luận chung về quyền công tố, thực hành quyền công tố; phân tích cụ thể từng nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố; trao đổi với người làm công tác thực tiễn và ghi nhận thực tiễn áp dụng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố, từ đó tác giả đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.