foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trịnh Thị Thúy Nhi. TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.5970527/ Nh300. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện Kiểm sát nhân dân trong việc áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam; đồng thời phân tích kết quả thực tiễn của hoạt động này, đánh giá những ưu điểm cũng như hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó; để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc áp dụng biện pháp này trong phạm vi cả nước, giai đoạn từ năm 2017-2021.

Tác giả: Trần Thanh Thuận. PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Th502. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích làm rõ những vấn đề lý luận và quy định của pháp luật về Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo luật hình sự Việt Nam, thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật hình sự trong giải quyết Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, phát hiện những vướng mắc, bất cập và sự chưa thống nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong áp dụng quy định của pháp luật hình sự để giải quyết tội danh này. Từ đó, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật, bảo đảm áp dụng đúng và thống nhất quy định pháp luật hình sự đối với Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

 

Tác giả: Trần Ngọc Hoàng Anh. PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.5970504/ A107. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định về quyền bào chữa và các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quyền bào chữa theo tinh thần cải cách tư pháp.

Tác giả: Ngô Thị Lam Phương. PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Ph561. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của luận văn là nghiên cứu những vấn đề lý luận cũng như quy định của pháp luật và thực tiễn về phạm tội chưa đạt trong luật hình sự Việt Nam. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật các quy định của pháp luật về phạm tội chưa đạt.

Tác giả: Huỳnh Thanh Thảo. TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Th108. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đề tài này, tác giả hướng tới mục tiêu làm rõ những vấn đề lý luận về biện pháp bảo lĩnh trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng biện pháp này để từ đó đề xuất đưa ra giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc áp dụng biện pháp bảo lĩnh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn