foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Văn Dũng; TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.5970527/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nhằm nghiên cứu, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận, các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về áp dụng biện pháp tạm giam và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Qua đó nhằm đưa ra những giải pháp nhằm góp phần phát triển khung pháp lý và nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp tạm giam trong thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự.

 

Tác giả: Trương Ngọc Thảo; TS. Lê Huỳnh Tấn Duy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.5970527/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận, quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng biện pháp tạm giam trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng hình sự nước ta về biện pháp ngăn chặn này trong giai đoạn điều tra.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm; TS. Lê Huỳnh Tấn Duy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.59702/ T120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài hướng đến việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về phiên tòa hình sự sơ thẩm. Từ đó đánh giá, phân tích những vướng mắc, bất cập còn tồn tại về lý luận và thực tiễn áp dụng để đề ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả áp dụng pháp luật về vấn đề này.

 

Tác giả: Thị Mỹ Hằng; TS. Lê Huỳnh Tấn Duy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.59701425/ H116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu những vấn đề lý luận, quy định của luật Tố tụng hình sự về quyền sửa bản án sơ thẩm của Hội đồng xét xử phúc thẩm; phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng những quy định này. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra giải pháp hoàn thiện và bảo đảm áp dụng quy định của luật tố tụng hình sự Việt Nam về quyền sửa bản án sơ thẩm của Hội đồng xét xử phúc thẩm.

 

Tác giả: Trần Thị Liên; PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ L305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Định hướng hoàn thiện và một số giải pháp hoàn thiện quy định về Biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm theo luật hình sự Việt Nam. Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thực hiện áp dụng pháp luật về tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; thực trạng thực hiện pháp luật tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm, (trong đó tập trung là đánh giá những ưu điểm, hạn chế, bất cập và nguyên nhân), luận văn đề xuất các quan điểm và giải pháp đảm bảo hiệu quả áp dụng pháp luật về tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm ở Việt Nam trước những yêu cầu mới của công tác thực hiện pháp luật tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm hiện nay.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn