foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thanh Tú; PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597077/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích chung của luận văn là thông qua nghiên cứu các vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng chế định án treo.

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo; PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài phân tích làm rõ những vấn đề lý luận, các quy định của luật hình sự Việt Nam hiện hành về tội cướp giật tài sản và thực tiễn áp dụng. Qua đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật, hiệu quả áp dụng pháp luật, nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật về tội cướp giật tài sản.

 

Tác giả: Huỳnh Việt Thắng; TS. Lê Nguyên Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.59701425/ Th116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích phân tích làm rõ những vấn đề lý luận, vấn đề pháp lý và thực tiễn tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả liên quan đến tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Tác giả: Nguyễn Công Luận; TS. Lê Huỳnh Tấn Duy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ L502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng; đề ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

 

Tác giả: Dương Văn Bỉnh; PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ B312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tác giả nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và quy định về dấu hiệu pháp lý, hình phạt đối với tội CYGTT hoặc GTH cho sức khỏe của người khác; đồng thời, tác giả cũng đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình xử lý người có hành vi phạm tội CYGTT hoặc GTH cho sức khỏe của người khác. Thông qua việc so sánh và đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn, tác giả đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.