foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Mạnh Khang; TS. Lê Nguyên Thanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích phân tích làm rõ cơ sở lý luận, phân tích đánh giá và tổng hợp các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến KNHT theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. Từ đó, chỉ ra thực trạng tồn tại, vướng mắc để đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu quả KNHT theo BLTTHS Việt Nam.

 

Tác giả: Trang Thanh Bình; PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.59703/ B312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích phân tích làm rõ cơ sở lý luận, phân tích đánh giá và tổng hợp các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc định tội danh, định khung tăng nặng và quyết định hình phạt đối với Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam. Đồng thời, chỉ ra những thực trạng của pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật để xử lý loại tội phạm này.

 

Tác giả: Trần Minh Tân; TS. Lê Huỳnh Tấn Duy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.59705/ T121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích phân tích làm rõ cơ sở lý luận, phân tích đánh giá và tổng hợp các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến KNHT theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. Từ đó, chỉ ra thực trạng tồn tại, vướng mắc để đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu quả KNHT theo BLTTHS Việt Nam.

 

Tác giả: Trần Mỹ Linh; TS. Lê Huỳnh Tấn Duy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ L312 . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn làm rõ cơ sở lý luận, quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về kiểm sát điều tra vụ án hình sự và thực tiễn thực hiện. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng kiểm sát điều tra vụ án hình sự ở nước ta trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trần Châu Bá Linh; TS. Phan Anh Tuấn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng về “Tội TCTS” quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, đề tài sẽ đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện điều luật này trong Bộ luật Hình sự Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật hình sự về tội này.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn