foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Cương; PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.5970262/ C561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về “Tội trộm cắp tài sản” gồm “Khái niệm” và “các dấu hiệu pháp lý” của tội này theo pháp luật hình sự Việt Nam”; phân biệt “Tội trộm cắp tài sản” với một số tội phạm khác của Bộ luật Hình sự Việt Nam; pháp luật hình sự của một số nước về “Tội trộm cắp tài sản” như Bộ luật Hình sự Liên bang Nga, Bộ luật Hình sự Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được trình bày ở Chương I của đề tài. Phân tích quy định của luật hình sự Việt Nam về “Tội trộm cắp tài sản” và thực tiễn áp dụng dấu hiệu định tội, dấu hiệu định khung và quyết định hình phạt đối với tội này; từ thực tiễn, đánh giá các hạn chế, qua đó, đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật về “Tội trộm cắp tài sản” trong thực tiễn được trình bày ở Chương II của đề tài.

Tác giả: Nguyễn Lệ Kiều; TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ K309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ những vấn đề lý luận về nguyên tắc xét xử công khai trong tố tụng hình sự như: khái niệm; đặc điểm; ý nghĩa, cơ sở của việc quy định nguyên tắc xét xử công khai trong luật tố tụng hình sự Việt Nam; sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của nguyên tắc trong các quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam; nguyên tắc xét xử công khai trong pháp luật tố tụng hình sự một số quốc gia trên thế giới; Làm sáng tỏ, đánh giá quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn về nguyên tắc tranh tụng xét xử công khai; Đánh giá thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật tố tụng hình sự về nguyên tắc xét xử công khai. Trong đó đánh giá các kết quả đã đạt được và chỉ ra những hạn chế, vướng mắc còn tồi tại. Đồng thời chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, bất cập trong thực tiễn áp dụng; Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả áp dụng quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về nguyên tắc xét xử công khai.

 

Tác giả: Nguyễn Minh Tân; TS. Lê Nguyên Thanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ T121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ một số vấn đề liên quan đến hoãn phiên tòa hình sự sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự Việt Nam, đồng thời nghiên cứu thực tiễn xét xử của Tòa án từ đó tìm ra được những vấn đề vướng mắc của Tòa án. Qua đó đưa ra những kiến nghị để hoàn thiện quy định này.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng; TS. Vũ Thị Thúy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.5970946/ H116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này nhằm làm rõ những dấu hiệu pháp lý, đường lối xử lý và những vướng mắc liên quan đến việc áp dụng tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, từ đó kiến nghị hoàn thiện và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện quy định về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo pháp luật hình sự Việt Nam.

 

Tác giả: Lê Trường Giang; TS. Vũ Thị Thúy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.59702/ Gi106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích quy định của pháp luật, nghiên cứu thực tiễn áp dụng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tác giả đưa ra giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn