foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lương Hồng Á; TS. Hoàng Thị Tuệ Phương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ A100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích phân tích làm rõ cơ sở lý luận, phân tích đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quyết định hình phạt chính được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định tại Điều 98 Bộ luật Hình sự năm 2015; phân tích thực trạng áp dụng pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội hiện nay.

 

Tác giả: Dương Thị Thùy Quyên; PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.5970268/ Qu603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận của luật hình sự về Tội mua bán trái phép chất ma tuý, cũng như thực trạng áp dụng các quy định, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện các dấu hiệu định tội, các dấu hiệu định khung hình phạt, hình phạt của Tội mua bán trái phép chất ma tuý trong Bộ luật Hình sự và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng của tội này trên thực tế.

 

Tác giả: Bùi Thanh Nguyên; TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Ng527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của đề tài “Hội thẩm nhân dân theo luật tố tụng hình sự Việt Nam” là nghiên cứu một cách toàn diện và đầy đủ những vấn đề lý luận về Hội thẩm nhân dân như khái niệm, vai trò cũng như lịch sử quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật thế giới về chế định Hội thẩm nhân dân. Trên cơ sở quy định của pháp luật tác giả đánh giá thực tiễn về hoạt động của Hội thẩm nhân dân thời gian qua, có sự so sánh về cơ sở pháp lý qua các thời kỳ, quan điểm chỉ đạo của Đảng ta hiện nay và việc áp dụng chế định này trong thời gian tới tại Việt Nam, làm sáng tỏ những bất cập hạn chế nhằm đưa ra những kiến nghị, giải pháp góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật và tăng cường tính hiệu quả, chất lượng và nâng cao vai trò của của Hội thẩm nhân dân trong xét xử vụ án hình sự trong thời gian tới đáp ứng được yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp.

 

Tác giả: Bùi Anh Tuấn; TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.59701425/ T502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu, xây dựng hệ thống lý luận, nghiên cứu và làm rõ thực trạng trình tự xét hỏi trong tố tụng hình sự Việt Nam, từ đó Luận văn đưa ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện trình tự xét hỏi tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.

 

Tác giả: Dương Như Ý; TS. Lê Nguyên Thanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597 / Y600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, phân tích những lý luận và thực tiễn về sự có mặt của người bào chữa tại phiên tòa hình sự sơ thẩm từ đó kiến nghị giải pháp bảo đảm sự có mặt của người bào chữa, góp phần nâng cao chất lượng xét xử vụ án hình sự.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn