foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Văn Trường; TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Tr561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và các quy định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm hình sự, luận văn đánh giá thực tiễn việc áp dụng các quy định này tại ba tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và bảo đảm áp dụng đúng các quy định của pháp luật về thủ tục xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

 

Tác giả: Nguyễn Trọng Qui; TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Qu300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn diện những vấn đề về lý luận và thực tiễn của việc quy định lấy lời khai người làm chứng, tìm ra nguyên nhân những bất cập, vướng mắc từ đó có những kiến nghị, đề xuất giải pháp để hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề này qua đó góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong quy định của pháp luật và thực tiển áp dụng việc lấy lời khai người làm chứng trong tố tụng hình sự thời gian tới.

 

Tác giả: Phạm Duy Khương; TS. Phan Anh Tuấn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Kh561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đỗi bổ sung năm 2017, luận văn sẽ chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong áp dụng pháp luật đối với tội chống người thi hành công vụ được quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015, trên cơ sở đó luận văn sẽ đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện điều luật này trong BLHS Việt Nam và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật hình sự về Tội chống người thi hành công vụ.

 

Tác giả: Phạm Thị Kim Xuân; TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ X502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm rõ một số vấn đề lý luận về hỏi cung bị can là người dưới 18 tuổi, lịch sử cũng như quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động tố tụng hỏi cung bị can là người dưới 18 tuổi và thực tiễn áp dụng, so sánh, phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong các quy định pháp luật về vấn đề này từ đó tìm ra những nguyên nhân và giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về hỏi cung bị can là người dưới 18 tuổi trong Tố tụng hình sự, góp phần nâng cao nhận thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động này.

 

Tác giả: Trần Hoàng Tâm; TS. Phan Anh Tuấn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597026/ T120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu vấn đề lý luận, quy định của pháp luật hình sự, cũng như thực tiễn áp dụng tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong những năm vừa qua, Luận văn đưa ra một số kiến nghị kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn