foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ca Kiều Nguyệt; PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021. Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Ng528. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu quy định của pháp luật và thực tiễn định tội danh “Tội cố ý gây thương tích trong trường hợp làm chết người”, phân tích, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế để đề ra những kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật và áp dụng pháp luật vào trong thực tiễn.

 

Tác giả: Châu Thành Công; TS. Lê Huỳnh Tấn Duy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ C455. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu chính của luận văn là thông qua việc tìm hiểu các vấn đề về lý luận, quy định của pháp luật và thực tiễn giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tìm ra những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng BPNC này trong quá trình giải quyết vụ án hình sự ở nước ta trong thời gian tới.

 

Tác giả: Hứa Tấn Lộc; TS. Phan Anh Tuấn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ L451. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng của Bộ luật hình sự năm 2015, luận văn chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong áp dụng pháp luật đối với Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh được quy định tại Điều 125 Bộ luật hình sự năm 2015, trên cơ sở đó tác giả sẽ đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả pháp luật hình sự về tội danh này.

 

Tác giả: Lê Thanh Nhãng; PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021. Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Nh112. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Trong phạm vi của luận văn này, tác giả mong muốn đưa ra kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về Tội hủy hoại tài sản và áp dụng đúng quy định về tội này.

 

Tác giả: Trần Tuấn Duy; TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ D522 . Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu toàn diện, có hệ thống về mặt lý luận, cơ sở pháp lý, đánh giá chính xác, khánh quan các quy định về thời hạn áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng có những bất cập, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị hoàn thiện và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn