foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Văn Nở; TS. Phạm Văn Beo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ N460. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu và phân tích trên cơ sở lý luận của phòng vệ chính đáng, các quy định của pháp luật hình sự về phòng vệ chính đáng, đồng thời kết hợp với thực tiễn xét xử các vụ án có liên quan đến đề tài để chỉ những điểm còn bất cập trong quy định của pháp luật và trong việc áp dụng pháp luật. Từ đó, đưa ra các giải pháp để hoàn thiện pháp luật hình sự cũng như tăng cường công tác hướng dẫn áp dụng đúng pháp luật.

 

Tác giả: Trần Thị Kim Ngân; TS. Phan Anh Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận của Luật hình sự và thực tiễn áp dụng của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có qui định Bộ luật hình sự năm 2015, Luận văn sẽ đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện điều luật này trong Bộ luật hình sự Việt Nam và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật hình sự về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Danh; TS. Đinh Xuân Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.59705042 / D107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo Bộ luật tố tụng hình sự. Từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện về pháp luật và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các quy định của Hiến pháp và pháp luật.

 

Tác giả: Kim Thị Bô Na; TS. Phạm Văn Beo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.59703/ N100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất các giải pháp góp phần giúp người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có cái nhìn nhất quán và hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự về quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

 

Tác giả: Kim Mau; TS. Lê Nguyên Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ M111. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ những vấn đề lý luận về nguyên đơn dân sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam cùng với những vấn đề còn bất cập của pháp luật và thực tiễn giải quyết vụ án, từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về nguyên đơn dân sự theo luật tố tụng hình sự Việt Nam. Với mục đích đã được xác định, luận văn có nhiệm vụ tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản sau: Phân tích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về nguyên đơn dân sự theo luật tố tụng hình sự, trong đó có so sánh, phân biệt nguyên đơn dân sự với một số chủ thể tham gia tố tụng khác theo luật tố tụng hình sự Việt Nam. Phân tích những quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về nguyên đơn dân sự. Đánh giá thực tiễn về xác định nguyên đơn dân sự; thực hiện quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn dân sự. Đưa ra các kiến nghị cụ thể ở góc độ hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự và bảo đảm thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng hình sự về nguyên đơn dân sự.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.