Tác giả: Hồ Khánh Việt; TS. Đinh Xuân Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597026/ V308. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung mà đề tài hướng tới là nghiên cứu hoạt động KSĐT các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Trà Vinh và một số tỉnh lân cận, từ đó rút ra những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này hiện nay.