foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Thị Bô Na; TS. Phạm Văn Beo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.59703/ N100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất các giải pháp góp phần giúp người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có cái nhìn nhất quán và hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự về quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn