foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Kim Ngân; TS. Phan Anh Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận của Luật hình sự và thực tiễn áp dụng của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có qui định Bộ luật hình sự năm 2015, Luận văn sẽ đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện điều luật này trong Bộ luật hình sự Việt Nam và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật hình sự về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.