foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Duy Nhất; TS. Lê Nguyên Thanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021. Mô tả: 73Tr. Số định danh: 345.597/ Nh124. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đánh giá chứng cứ của tòa án trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, từ đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá chứng cứ của Tòa án.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn