foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Bảy; TS. Lê Huỳnh Tấn Duy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 75Tr. Số định danh: 345.597052/ B112. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua đề tài, tác giả mong muốn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về điều tra vụ án hình sự đối với bị can là người dưới 18 tuổi từ góc độ phân tích các quy định của Luật tố tụng hình sự Việt Nam và các nghiên cứu thực tiễn tiến hành tố tụng của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự về thời hạn điều tra vụ án hình sự đối với bị can là người dưới 18 tuổi; quy định về thời hạn tạm giam, hỏi cung, xem xét dấu vết trên thân thể, thực nghiệm điều tra đối với bị can là người dưới 18 tuổi. Ngoài ra, dưới góc độ lý luận, tác giả đi sâu vào phân tích về đặc điểm tâm sinh lý của nhóm đối tượng dưới 18 tuổi này. Dưới góc độ thực tiễn, tác giả nghiên cứu thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật về điều tra vụ án hình sự đối với bị can là người dưới 18 tuổi theo luật tố tụng hình sự Việt Nam để làm rõ những vướng mắc, bất cập khi vận dụng, áp dụng pháp luật. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến điều tra vụ án hình sự đối với bị can là người dưới 18 tuổi theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn