foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trịnh Út Mười; TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 75Tr. Số định danh: 345.597/ M558. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ việc phân tích nhũng vấn đề lý luận, các quy định của pháp luật và thực tiễn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. Luận văn đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự ở nước ta.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn