foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Thị Thùy Trang; PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 80Tr. Số định danh: 345.597 / Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu chung của đề tài là làm rõ được những vấn đề lý luận cũng như làm rõ nội dung, ý nghĩa các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Qua đó nêu lên những hạn chế, bất cập, vướng mắc, tồn tại và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong thực tiễn bên cạnh đó giúp các cơ quan áp dụng pháp luật trong việc nhận thức đúng đắn và toàn diện khi xử lý các vụ án liên quan đến Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn