foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hoàng Minh; TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 76Tr. Số định danh: 345.597/ M312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn có mục tiêu là thống nhất nhận thức về một số vấn đề lý luận và pháp lý về biện pháp tạm giam, làm rõ thực trạng áp dụng pháp luật tố tụng hình sự về biện pháp ngăn chặn này và đưa ra các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật và biện pháp ngăn chặn tạm giam trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn