foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Chúc Linh; TS. Phan Anh Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 75Tr. Số định danh: 345.597077/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích phân tích làm rõ cơ sở lý luận, phân tích đánh giá và tổng hợp các quy định của pháp luật hiện hành về tha tù trước thời hạn có điều kiện và thực tiễn áp dụng các quy định này. Đồng thời, chỉ ra các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn