foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Chí Hiếu; TS. Phan Anh Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 67Tr. Số định danh: 345.597/ H309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) về Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự (BLHS), luận văn sẽ chỉ ra những vướng mắt, bất cập trong áp dụng pháp luật đối với tội này. Trên cơ sở đó,luận văn sẽ đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn