foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Minh; TS. Vũ Thị Thúy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.59704/ M312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phản ánh mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nghiên cứu quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật hình sự về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phản ánh mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Qua đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phản ánh mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và giải pháp nhằm đảm bảo áp dụng đúng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phản ánh mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội trước khi quyết định hình phạt của các Tòa án.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn