foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Trường Giang; TS. Vũ Thị Thúy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.59702/ Gi106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích quy định của pháp luật, nghiên cứu thực tiễn áp dụng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tác giả đưa ra giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn