foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Cương; PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.5970262/ C561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về “Tội trộm cắp tài sản” gồm “Khái niệm” và “các dấu hiệu pháp lý” của tội này theo pháp luật hình sự Việt Nam”; phân biệt “Tội trộm cắp tài sản” với một số tội phạm khác của Bộ luật Hình sự Việt Nam; pháp luật hình sự của một số nước về “Tội trộm cắp tài sản” như Bộ luật Hình sự Liên bang Nga, Bộ luật Hình sự Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được trình bày ở Chương I của đề tài. Phân tích quy định của luật hình sự Việt Nam về “Tội trộm cắp tài sản” và thực tiễn áp dụng dấu hiệu định tội, dấu hiệu định khung và quyết định hình phạt đối với tội này; từ thực tiễn, đánh giá các hạn chế, qua đó, đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật về “Tội trộm cắp tài sản” trong thực tiễn được trình bày ở Chương II của đề tài.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn